1-) Temel Eğitim ( İlk Defa Özel Güvenlik Eğitimi Alacaklar İçin )

Silahlı ve Silahsız olmak üzere iki farklı eğitimimiz vardır.
Silahlı özel güvenlik eğitimi alabilmeniz için en az lise mezunu 21 yaşınızı bitirmiş olmanız gerekiyor.
Silahsız özel güvenlik eğitimi alabilmeniz için en az ortaokul mezunu 18 yaşınızı bitirmiş olmanız yeterlidir.

Özel Güvenlik Kursuna Kayıt İçin İstenen Belgeler

* 2 Adet Biyometrik Fotoğraf
* Nüfus Cüzdan Fotokopisi
* Diploma Fotokopisi ( Silahlılarda lise diploması yada üniversite öğrenci belgesi, üniversite tasdiknamesi, Silahsızlarda ise ortaokul diploması yada ilköğretim (8yıl) diploması, lise öğrenci belgesi yada lise tasdiknamesi)
* Sağlık Kurulu Raporu ( Sağlık Bakanlığının MHRS, E-NABIZ uygulaması üzerinden veya ALO 182 den Sağlık Kurulu Bölümünden randevu alabilirsiniz. Sağlık Kurulu Raporun da mutlaka SİLAHLI yada SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR ibaresi yer alması gerekir. Eğitimler başlayana kadar eğitim kurumumuza teslim edebilirsiniz)

Diğer Ödemeler

Özel güvenlik Sınavına girinceye kadar yapacağınız masraflar kurs ücreti ve sağlık kurulu raporu için 600-850TL dir.
Özel Güvenlik Sınavını Kazandıktan Sonra Güvenlik Kimlik Kartı Alırken ise Herhangi bir vergi dairesine özel güvenlik vergi harcı 2994TL ve Halkbankasına Özel güvenlik kimlik kart ücreti 160TL ödemeniz gerekmektedir.

Accordion Panel Title

Gutentor Simple Text

Accordion Panel Title

Gutentor Simple Text

Güvenlik Kursuna Kayıt Şartları

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olmak İsteyenlerde
* 18 Yaşınızı Bitirmiş Olmanız
* En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmanız
* Sağlık yönünden elverişli olmanız ( Sağlık Kurulu Raporu almanıza mani olacak bi durumunuzun olmaması
* Adli Sicil Kaydınızın temiz olması

Kimler Özel Güvenlik Olamaz?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* En az 8 yıllık zorunlu eğitimi tamamlamış olmak
* Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması
* 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

2-) Yenileme Eğitimi
Yenileme Eğitimine Kayıt İçin İstenen Belgeler

Silahlı yada Silahsız Yenileme Eğitimine Kayıt İçin İstediğimiz Evraklar
* 2 Adet Biyometrik Fotoğraf
* Nüfus Cüzdan Fotokopisi
* Diploma Fotokopisi yada öğrenci belgesi
* ÖGG Kimlik Kart yada özel güvenlik sertifika fotokopisi ( Hangisi varsa )

Diğer Ödemeler

Sınav sonrası yeni tarihli özel güvenlik kimlik kartı almak için Halkbankasına Özel güvenlik kimlik kart ücreti 160TL yatırılması gerekir.

Önemli Hatırlatma

Özel güvenlik kimlik kartınızın yada özel güvenlik sertifikanızın geçerlilik süresinin bitimine 1 yıl kala yenileme eğitimlerine kayıt yaptırabilirsiniz… 6 Ay kala ise mutlaka yenileme eğitimini almış olmanız gerekir. Bu arada yenilemeye daha çok var erkenden yenileme yapmama gerek yok diyen arkadaşlar oluyor ne kadar erken yaptırırsanız sizin için o kadar iyi olur. En azından iş yerinizle sorun yaşamazsınız. Hangi tarih de yenileme yaparsanız yapın geçerlilik tarihinden itibaren süreniz uzar. Herhangi bi zaman kaybınız olmaz.
Silahsız özel güvenlik kimlik kartınızın yenilemesini yaptırırken silahlıya çevirebilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz

3-) Silahsız Kimliği Silahlıya Çevirme

Silahsız kimliği silahlıya çevirmek için en az lise mezunu 21 yaşınızı bitirmiş olmanız ve silahsız özel güvenlik kimlik kartınızın yada silahsız özel güvenlik sertifikanızın olması gerekir

Silah Fark Eğitimine Kayıt İçin İstenen Belgeler

* 2 Adet Biyometrik Fotoğraf
* Nüfus Cüzdan Fotokopisi
* Diploma Fotokopisi ( Lise diploması yada üniversite öğrenci belgesi, üniversite tasdiknamesi )
* Sağlık Kurulu Raporu ( Sağlık Bakanlığının MHRS, E-NABIZ uygulaması üzerinden veya ALO 182 den Sağlık Kurulu Bölümünden randevu alabilirsiniz. Sağlık Kurulu Raporun da mutlaka SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR ibaresi yer alması gerekir. Eğitimler başlayana kadar eğitim kurumumuza teslim edebilirsiniz)
* ÖGG Kimlik Kart yada Güvenlik Sertifika Fotokopisi

Diğer Ödemeler

Sınav sonrası yeni tarihli özel güvenlik kimlik kartı almak için Halkbankasına Özel güvenlik kimlik kart ücreti 160TL yatırılması gerekir.